Cultuur- en bewegingsonderwijs

Culturele vorming is een belangrijk aspect binnen ons onderwijs. In alle groepen geven we muzieklessen. De groepen 3 tot en met 8 hebben tweewekelijks een muziekles van een vakleerkracht. Daarnaast kunnen alle groepen schoolvoorstellingen bezoeken.  

Ook krijgen leerlingen twee keer in de week bewegingsonderwijs. Per periode van een aantal weken is er een bepaald thema. Dat kan bijvoorbeeld zwaaien of duikelen zijn. Ook wordt er tijd besteed aan spel. De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door een vakleerkracht. Daarnaast kunnen leerlingen van de midden- en bovenbouw een periode éénmaal per week judoles van de vakleerkracht krijgen. Deze judolessen zijn gerichte bewegingslessen die de (sociale) weerbaarheid van leerlingen vergroten. Voor leerlingen met ernstige problemen op het gebied van motoriek is er de mogelijkheid Motorische Remedial Teaching of fysiotherapie te krijgen.