Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:  

  • Leerroute 4 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs  
  • Leerroute 5 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs
  • Leerroute 6 vervolgonderwijs; vmbo, havo, vwo  

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.

Totaal uitgestroomd

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

Cluster 3

71

71

52

Cluster 4

6

4

3

Praktijkonderwijs

26

27

28

VMBO BB met LWOO

28

26

9

VMBO BB

-

1

3

VMBO KB met LWOO

9

7

7

VMBO KB

1

1

-

VMBO TL

-

2

1

HAVO

-

-