Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:  

  • Leerroute 4 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs  
  • Leerroute 5 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs
  • Leerroute 6 vervolgonderwijs; vmbo, havo, vwo  

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.

Uitgestroomd

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

Totaal 

49

51

52

Cluster 3

-

2

1

Cluster 4

4

3

3

Praktijkonderwijs

29

26

33

VMBO BB met LWOO

11

17

8

VMBO BB

2

-

2

VMBO KB met LWOO

1

3

2

VMBO KB

1

-

1

VMBO TL

1

-

HAVO

-

-

-

BAO

-

-

1