Voor ouders

In dit onderdeel vindt u een overzicht van praktische zaken die voor u van belang kunnen zijn. Alle praktische informatie voor ouders en leerlingen vindt u in onze schoolgids.

Goed contact met ouders en een wederzijdse betrokkenheid zijn voor ons belangrijk. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Gedurende het schooljaar informeren we u over de kleine en grotere gebeurtenissen op school. Hiervoor hebben we verschillende contactmomenten.