Speciaal voor jou

SAM staat voor Structuur,  Aandacht en Motivatie. Wij willen er voor elk kind zijn. Ons motto is dan ook: speciaal voor jou. Elk kind heeft specifieke kwaliteiten en wij zien het als onze taak deze kwaliteiten te ontwikkelen. Zowel didactisch en pedagogisch als sociaal-emotioneel. Zodat ieder kind groeit en bloeit. Plezier staat hierbij voorop! Alleen al omdat dit een voorwaarde tot leren is. 

Met zelfvertrouwen  

Voor onze leerlingen is SAM een gewone school. We streven ook dezelfde doelen na als het reguliere basisonderwijs. Het onderwijsaanbod en de manier waarop we dat organiseren, zijn wel anders en verschillen per leerling en groep. De ontwikkelingsbehoefte van het kind bepaalt wat en hoe wij onderwijzen. Dankzij onze kleine groepen, extra ondersteuningsactiviteiten en gespecialiseerde leraren kunnen we de leerlingen bieden wat ze nodig hebben. In een veilige, rustige, overzichtelijke, belangstellende en duidelijke omgeving.  Zodat ze uiteindelijk met zelfvertrouwen én vertrouwen in de ander naar een passende plek in het voortgezet onderwijs gaan.

Twee locaties in Doetinchem  

SAM heeft twee locaties in Doetinchem, die functioneren als één school. Onze groepen zijn klein en tellen tussen de 10 en 16 kinderen. Hierdoor kunnen we rekening houden met elk kind, zowel in tijd als in lesaanbod en instructie.