SAM staat voor Structuur, Aandacht en Motivatie en wil er zijn voor elk kind.

Actueel Schoolgids

SAM staat voor Structuur, Aandacht en Motivatie en wil er zijn voor elk kind.

Actueel Schoolgids

Wat onze school speciaal maakt

SAM speciaal basisonderwijs heeft als motto: speciaal voor jou. Elk kind heeft specifieke kwaliteiten en wij zien het als onze taak deze kwaliteiten te ontwikkelen. Zodat ieder kind groeit en bloeit.

Aanbod op maat

SAM geeft een didactisch aanbod op maat, waarbij we uitgaan van de ontwikkelingsbehoefte van uw kind. We zorgen voor een orthopedagogische schoolomgeving, die veilig, rustig, overzichtelijk, duidelijk en belangstellend is. Dankzij onze kleine groepen, extra ondersteuningsactiviteiten en gespecialiseerde leraren kunnen we de kinderen bieden wat ze nodig hebben: “Speciaal voor jou!”.

Met zelfvertrouwen  

Voor onze leerlingen is SAM een gewone school. We streven ook dezelfde doelen na als het reguliere basisonderwijs. Het onderwijsaanbod en de manier waarop we dat organiseren, zijn wel anders en verschillen per leerling en groep.  De ontwikkelingsbehoefte van het kind bepaalt wat en hoe wij onderwijzen.

Onze school
Met zelfvertrouwen  

Onze missie

Leerkrachten, (zorg)begeleiders, ondersteunende medewerkers en de directie vormen het team van SAM. Het team is als team betrokken bij de kinderen én hun ouders. Wij hebben verwachtingen van onze leerlingen zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Binnen een schoolklimaat dat Structuur, Aandacht en Motivatie biedt, geven wij met ons onderwijs de kinderen alle mogelijkheden. Mogelijkheden om goed voorbereid naar vervolgonderwijs te gaan.

Ons onderwijs
Onze missie