Werken bij SAM

Onze school biedt speciaal basisonderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. SAM staat voor Structuur, Aandacht en Motivatie. We bieden leerlingen met leer- en of opvoedkundige problemen een veilig en warm pedagogisch klimaat en een kansrijk onderwijsperspectief.

 

Ons onderwijs

De leerlingen bij ons op school krijgen in vergelijking met het regulier onderwijs intensievere begeleiding bij hun sociaal emotionele ontwikkeling en leren. Ook onderhouden we nabij contact met de thuissituatie van leerlingen omdat aandacht in de hele basis nodig is.

SAM heeft twee locaties die functioneren als één school. Op de locatie aan de Boddens Hosangstraat bieden we onderwijs aan de leerjaren 5 tot en met 8. Op de locatie Van Limburg Stirumlaan bieden we onderwijs aan de onderbouw. Dit doen we samen met Mariëndael Doetinchem, een school voor speciaal onderwijs. We delen een gezamenlijk kleuterplein en samen met organisaties voor zorg en revalidatie bieden we leerlingen de ondersteuning die zij nodig hebben.

Vanaf de onderbouw bouwen we aan een stevig fundament. Het kind leert zichzelf en zijn omgeving al spelend kennen en leert ontdekken wat er mogelijk is en wat er gevraagd wordt in de wereld. Elke groep heeft een leraar en een onderwijsondersteuner. We delen onze groepen in op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Dit doen we in combinatiegroepen. We kijken naar wat leerlingen nodig hebben aan reken- en leesonderwijs en voor hun sociaal emotionele ontwikkeling. We horen en zien ieder kind.

We willen een boeiende en rijke leeromgeving voor onze leerlingen zodat zij nog beter tot leren komen. Dat bestaat enerzijds uit extra energie en aandacht voor het lezen en rekenen, en anderzijds uit betekenisvol thematisch onderwijs voor vakken als wereldoriëntatie. en we halen de buitenwereld in de klas. Bijvoorbeeld door een vrachtwagenchauffeur op school uit te nodigen met vrachtwagen en al. Daarnaast krijgen onze leerlingen 3 keer per week gym, want meer beweging zorgt ervoor dat zij beter in hun vel zitten.

Wat houdt werken bij ons in

Je start de dag met het opvangen van leerlingen. Iedereen begroeten een praatje maken hoort bij de warme en veilige ontvangst die je jouw leerlingen wil bieden. Aandacht geven, structuur bieden en motiveren zet jij voorop. Hierdoor zitten leerlingen beter in hun vel en dat is een voorwaarde om tot leren te komen.

Tijdens de lessen zorg jij voor een rijke leeromgeving. Elke dag weet jij weer iets bijzonders te bieden dat jouw leerlingen motiveert. De ene dag combineer je de rekenles in beweging, de andere dag gaat een groepje leerlingen met een opa en oma naar de moestuin. Je zet jouw didactische en pedagogische vaardigheden in om jouw leerlingen les te geven en je hebt het lef om van het curriculum af te wijken en toch passende instructie te geven.

Omdat jouw leerlingen anders leren, herhaal je de lesstof regelmatig waarbij je blijft zoeken naar de manier waarop je jouw leerlingen het beste bereikt. Als een leerling geen antwoord geeft op jouw vragen, zet je hem niet voor het blok. In plaats daarvan ‘lees’ je het gedrag vanuit de betekenis die dit heeft en je past jouw ondersteuning daarop aan. Ook blijf je tegelijkertijd oog houden voor de andere leerlingen in jouw groep, je bent een ster in klassenmanagement.

Tussen de middag eet jij met je eigen groep, want we werken met een continurooster. In het onderwijs werk je veel samen met collega’s en je ondersteunt elkaar als je even niet weet hoe je met een leerling verder komt.

Het team

Ons team bestaat uit 45 medewerkers, zoals leraren, onderwijsondersteuners, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een logopedist, orthopedagoog en intern begeleider. We werken met structuur, aandacht en motivatie. En we helpen elkaar om onze leerlingen het beste onderwijs te geven. Bijvoorbeeld door elkaar op te vangen in het rooster of door in lastige situaties samen verantwoordelijkheid te nemen. Zo zorgen we ervoor dat je in de klas ruimte voelt om er voor de groep te kunnen zijn.

De basis in ons ervaren team is goed op orde. We werken samen aan het door ontwikkelen van de rijke leeromgeving en hoe we met elkaar willen leren. Daarin zijn ideeën en ervaringen van nieuwe collega’s zeer welkom.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 25 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Vacatures

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.