Onze school

SAM is een school voor speciaal basisonderwijs in Doetinchem. In ons onderwijs houden we zoveel mogelijk rekening met de behoeften van ieder kind. We creëren een veilige en rijke leeromgeving voor onze leerlingen. Ze leren handelend, spelenderwijs en in contact met de buitenwereld.

Speciaal voor jou

SAM staat voor Structuur, Aandacht en Motivatie. Wij willen er voor elk kind zijn. Ons motto is dan ook: speciaal voor jou. Elk kind heeft specifieke kwaliteiten en wij zien het als onze taak deze kwaliteiten te ontwikkelen. Zowel didactisch en pedagogisch als sociaal-emotioneel. Zodat ieder kind groeit en bloeit. Plezier staat hierbij voorop! Alleen al omdat dit een voorwaarde tot leren is.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

SAM telt:
• 190 leerlingen tussen de 4 en 12 jaar
• 13 sbo groepen en 3 so-sbo groepen (van 10 tot 17 leerlingen)
• 43 medewerkers

Samen met Mariëndael

We werken intensief samen met school voor speciaal onderwijs Mariëndael Doetinchem. We delen onze loca-ties en hebben een gezamenlijke onderbouw. Natuurlijk delen we ook onze kennis en ervaring met elkaar. In onze so-sbo groepen zitten leerlingen uit beide scholen in één groep. Van daaruit wordt gekeken wat de beste plek voor hen is. Alles ontwikkelt zich op een natuurlijke manier.

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. De inspectie beoordeelt scholen van zeer zwak tot goed. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basis­kwaliteit. We kregen complimenten voor ons warme en veilige pedagogische klimaat. Hier zijn we natuurlijk erg trots op!

Aanmelden 

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Dat kan via het aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten. Zij kijken samen met jou welke school het beste aansluit bij de behoeften van je kind.

Meer informatie