Locatie

Leerlingen op onze school volgen onderwijs in Doetinchem. SAM heeft twee locaties die functioneren als één school.

Van Limburg Stirumlaan

Op de locatie Van Limburg Stirumlaan zijn de leerjaren 1 tot en met 4/5 gehuisvest. De onderbouw van SAM deelt het gebouw met de onderbouw van Mariëndael speciaal onderwijs. In één so-sbo klas zitten leerlingen van zowel SAM als Mariëndael. Het gebouw heeft een mooi nieuw kleuterplein, een groot plein voor oudere leerlingen en een voetbalkooi. In het gebouw zitten ook Klimmendaal en Zozijn.

Boddens Hosangstraat

Ook de locatie Boddens Hosangstraat delen we met so Mariëndael. Het gebouw is gericht op oudere leerlingen van leerjaren 5 tot en met 8 met leerroute 4, 5 en hoger. Het plein is modern ingericht en er is een voetbalkooi van de Johan Cruijff Foundation.