Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij of zij kan dan ondersteuning krijgen van gespecialiseerde zorgprofessionals op school.

Zorg en co├Ârdinatie

Binnen onze school zijn diverse specialisten op het gebied van rekenen (dyscalculie), gedrag (sociale vaardigheden, Rots en Water), taal en lezen (dyslexie), logopedie, mondelinge taal en communicatieve redzaamheid, orthopedagogiek en maatschappelijk werk. Ook maken we gebruik van de ambulant begeleiders vanuit het speciaal onderwijs en werken we samen met enkele fysiotherapeuten. Als we bepaalde hulp niet in huis hebben, dan zoeken we die. Daarbij werken we samen met bijvoorbeeld Jeugdzorg, Zozijn of een buurtcoach. Dit gaat altijd in overleg met ouders.

Psychodidactisch onderzoek

Soms is een nader psychodidactisch onderzoek nodig om de juiste aanpak te kunnen bepalen voor een kind. Als we een duidelijke vraag hebben, kan de orthopedagoog onderzoek doen.

Intern begeleider

De intern begeleider co├Ârdineert de leerlingenzorg bij ons op school. Hij of zij spreekt met leerlingen, ouders en docenten over de zorg die het beste bij de leerling past. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Schoolmaatschappelijk werker

Heb jij of je kind vragen of problemen? Dan kun je altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als je contact opneemt. Hun contactgegevens vind je bij de directe contactpersonen van SAM.

Logopedie

De kinderen van de jongste groepen kunnen logopedische hulp krijgen binnen de school. Ze worden dan eerst gescreend. Meestal wordt de hulp in kleine groepjes aangeboden. Onze eigen logopedist behandelt ook kinderen met een Kentalis arrangement. Vanaf groep 4 is in school eerstelijns logopedie beschikbaar.

Jeugdarts van de GGD

De jeugdarts van de GGD kan adviseren over zorg en begeleiding. In het eerste jaar dat je kind bij ons op school is, krijgt je kind een algemeen medisch onderzoek. De GGD voert dit onderzoek uit. Je krijgt vooraf een oproep voor je kind. Je kunt ook zelf via ons een medisch onderzoek aanvragen.

Gespecialiseerde opvang

Zozijn biedt op onze school gespecialiseerde opvang en begeleiding in vrije tijd (GBVT). Deze opvang is voor en na schooltijd, in het weekend en tijdens vakanties. Wil je dit aanvragen? Neem dan contact op Tiana Marissink. Haar contactgegevens vind je bij de contactgegevens.

Onze Commissie voor de Begeleiding beoordeelt of een leerling geholpen is met speciale zorg. Zo bekijkt de commissie bijvoorbeeld of een leerling therapie nodig heeft, en welke dan. We stemmen zorg en onderwijs dan steeds zo goed mogelijk op elkaar af.