Team

Elke leerling groeit met goede begeleiding en ondersteuning van school. Ons team bestaat uit leraren, leraar-ondersteuners en andere professionals. Samen verzorgen zij het best mogelijke onderwijs.

Begeleiding in de klas

Alle groepen hebben een vaste leraar. Al onze leraren zijn bevoegd om onderwijs te geven aan de leerlingen. Sommige leraren zijn gespecialiseerd op het gebied van taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie, wetenschap en techniek en gedrag. In de onderbouw hebben alle kinderen een leraar-ondersteuner in de groep. In de bovenbouw is er een ondersteuner voor alle groepen.

Vakleraren

We hebben vakleraren voor bewegingsonderwijs, dans, judo en muziek.

Orthopedagoog

De orthopedagoog op SAM ondersteunt leraren, ouders en kinderen met (problematische) leer-en of opvoedkundige zaken. Onze orthopedagoog heeft de primaire taak ervoor te zorgen dat alle kinderen een passend onderwijsaanbod én zorg krijgen.


Daarnaast heeft onze orthopedagoog een taak binnen het samenwerkingsverband (én begeleidt ze het opleiden van aankomende leraren).

Specialisten van buiten school

Op SAM maken we gebruik van diensten van een fysiotherapeut, ergotherapeut, speltherapeut en Rots en Water trainer. Zij komen bij ons op school. Heeft je kind meer nodig? Dan zorgen we met een speciaal team dat je kind de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft.