Team

Elke leerling groeit met goede begeleiding en ondersteuning van school. Ons team bestaat uit leraren, ondersteuners en andere professionals. Samen verzorgen zij het best mogelijke onderwijs.

Begeleiding in de klas

Alle groepen hebben een vaste leraar. Al onze leraren zijn bevoegd om onderwijs te geven aan de leerlingen. Sommige leraren zijn gespecialiseerd op het gebied van taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie, wetenschap en techniek en gedrag. In de onderbouw hebben alle kinderen een onderwijsassistent in de groep. In de bovenbouw is er een ondersteuner voor alle groepen.

Vakleraren

We hebben vakleraren voor bewegingsonderwijs, dans, judo en muziek.

Orthopedagoog

De orthopedagoog op SAM ondersteunt leerkrachten, ouders en kinderen met problematische leer-en of opvoedkundige zaken. Daarnaast heeft onze orthopedagoog een taak binnen het Samenwerkingsverband én verzorgt ze het opleiden van aankomende leerkrachten.

Specialisten van buiten school

We maken gebruik van diensten van een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, het kunst en cultuur centrum Doetinchem, een Rots en water trainer en een speltherapeut. Zij komen bij ons op school.