Resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2021 stroomden in totaal 44 leerlingen uit. Daarvan gingen 9 leerlingen naar vmbo leerwegondersteunend onderwijs, 1 leerling naar vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, 2 leerlingen naar cluster 3 onderwijs en 1 leerling naar cluster 4 onderwijs. Naar praktijkonderwijs stroomden 31 leerlingen uit.

Cijfers uitstroom 2021  
Cluster 3 2
Cluster 4 1
VSO
PRO 31
VMBO BB LWOO 9
VMBO BK 1
VMBO GT
Totaal 44

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden leerlingen goed voor. Maar liefst 95% van onze leerlingen zit na 2 schooljaren nog op de plek waar ze na onze school naartoe gingen. Zij zijn waarschijnlijk direct op de juiste plek terecht gekomen. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dat met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2021 is 100% van onze leerlingen volgens plan (OPP) uitgestroomd. Dit komt omdat wij eind leerjaar 4 en eind leerjaar 6 samen met ouders het individuele OPP bespreken en zo nodig bijstellen.