Resultaten

Wat leren leerlingen op onze school en wat gaat een leerling doen nadat de tijd op onze school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Basisvaardigheden

Rekenen, taal en burgerschap zijn belangrijke vakken om later zo goed mogelijk mee te kunnen doen. Daarom besteden we er veel aandacht aan.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2022 stroomden in totaal 38 leerlingen uit. Daarvan gingen 13 leerlingen naar vmbo leerwegondersteunend onderwijs. 3 leerlingen gingen naar vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. 1 leerling ging naar cluster 3 onderwijs en 1 leerling naar cluster 4 onderwijs. Naar praktijkonderwijs stroomden 19 leerlingen uit. 1 leerling ging naar de havo.

Uitstroomcijfers van zomer 2022

Cluster 3 1
Cluster 4 1
Voortgezet speciaal onderwijs
Praktijkonderwijs 19
Vmbo BB LWOO 13
Vmbo BK 3
Vmbo GT
Havo 1
Totaal 38

 

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden leerlingen goed voor. Maar liefst 95% van onze leerlingen zit na twee schooljaren nog op de plek waar ze na onze school naartoe gingen. Zij zijn waarschijnlijk direct op de juiste plek terecht gekomen. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dat met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2022 is 100% van onze leerlingen volgens plan (OPP) uitgestroomd. Dit komt omdat wij eind leerjaar 4 en eind leerjaar 6 samen met ouders het individuele OPP bespreken en zo nodig bijstellen.