Leerlingen

De leerlingen die bij ons naar school gaan, zijn tussen de 4 en 13 jaar en volgen bij ons speciaal basisonderwijs. Onze leerlingen hebben een IQ vanaf ongeveer 55 en lopen uiteen van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd. Door hun specifieke onderwijsbehoeften is het reguliere onderwijs voor deze leerlingen geen passende omgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om gedrags- en/of leerproblemen.

Onze visie

Voor onze leerlingen is SAM een gewone school. We streven ook dezelfde doelen na als het reguliere basisonderwijs. Het onderwijsaanbod en de manier waarop we dat organiseren, is wel anders en kan verschillen per leerling en groep. De ontwikkelingsbehoefte van het kind bepaalt wat en hoe wij onderwijzen. Dankzij onze kleine groepen, extra ondersteuningsactiviteiten en gespecialiseerde leraren kunnen we de leerlingen bieden wat ze nodig hebben. Dit doen we in een rustige, overzichtelijke, belangstellende en duidelijke omgeving waarin uw kind zich niet de uitzondering voelt. Uiteindelijk gaat uw kind met meer zelfvertrouwen naar een passende plek in het voortgezet onderwijs.

Speciale ondersteuning

We bieden extra ondersteuning in kleine groepen van 10 tot 17 kinderen. Hierdoor kunnen we rekening houden met verschillen tussen kinderen. We bieden aanbod, tijd en instructie afgestemd op de behoeften van ieder kind. We analyseren de resultaten van onze kinderen regelmatig en bespreken deze met het team. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook om het welbevinden van uw kind