Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen. Ons jaarplan kun je inzien op school. Vraag er gerust naar.

Bereikt in 2021
• Alle ontwikkelingsperspectieven zijn met behulp van het doelgroepenmodel besproken, ingevuld en ondertekend.
• We hebben een start gemaakt met de uitvoering van ateliers in de bovenbouw.
• We veranderden onze Commissie voor de Begeleiding van een overwegend volgend naar een meer proactief orgaan.
• We hebben diverse kwaliteitskaarten ontwikkeld die ons helpen ons onderwijs te verbeteren.
• We hebben onze zelfevaluatie aangescherpt.
• We voerden een onderzoek uit naar ons leer- en werkklimaat.
• We implementeerden een nieuw leerlingvolgsysteem.
• We investeerden veel tijd een geld in het inhalen van de opgelopen ‘Corona-achterstanden’. Dat deden we met Rots en Water trainingen, de ontwikkeling van een rijkere leeromgeving (ateliers, inrichting en winkel), kleinere groepen en extra leraar-ondersteuners.
• We ontwikkelden een nieuwe leerlijn ‘Burgerschapsvorming’.

Nieuw jaar, nieuwe doelen
• De uitwerking van onze visie is zichtbaar in de gebouwen, klassen en het handelen van alle collega’s.
• Samen met so Mariëndael maken we een gezamenlijke (inclusie)video én flyer.
• We zetten nog meer in op de verbetering van ons ortho-didactisch handelen.
• Om onze visie te versterken, gaan we nog beter samenwerken met het CMK en onze netwerkpartners.
• We ontwikkelen een doorgaande lijn groep 2/3 met betrekking tot beginnende geletterdheid en aanvankelijk lezen.
• We implementeren de methode ‘Rekenroute’.
• We inspireren en informeren de leraren over de mogelijkheden van kunstdisciplines, dans, drama, audio-visueel en erfgoed. In 2021-2022 ligt de focus op dans en in 2022-2023 op drama.
• Ook dit jaar investeren we in Rots en Water trainingen, de ontwikkeling van een rijkere leeromgeving (ateliers, inrichting en winkel), kleinere groepen en extra leraar-ondersteuners. Daarnaast doen we samen met so Mariendael mee aan het project Playing for Succes.