Voor wie is ons speciaal basisonderwijs?

Leerlingen op SAM zijn 4 tot en met 13 jaar. Zij krijgen extra ondersteuning die binnen het reguliere basisonderwijs niet passend kan worden ingevuld. Bijvoorbeeld omdat zij gedrags- en/of leerproblemen hebben. 

Ontwikkelingsperspectief  

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoeften en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders en zorgpartners besproken en door hen en de school ondertekend.  

Samenwerkingsverband 

Alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs in Nederland werken samen in samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs. SAM is met haar drie locaties, als enige SBO school, aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Doetinchem.  

SWV Doetinchem ondersteunt scholen en ouders bij het vinden van een passende oplossing voor elk kind. Het doel is te realiseren dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken. 

 

Voor meer informatie of contact:

SWV Doetinchem
Bachlaan 11
7002 MZ Doetinchem

T 0314 - 37 41 04
E secretariaat@swvdoetinchem.nl 
W www.swvdoetinchem.nl 

Vrienden van SAM 

Om plannen te realiseren die niet binnen de normale exploitatie van SAM gefinancierd kunnen worden is Stichting Vrienden van SAM opgericht. Wilt u meer informatie over de Vrienden van SAM of heeft u belangstelling zitting te nemen in het bestuur? Op www.vriendenvansbosam.nl vindt u meer informatie.