Ons onderwijs

Onderwijs op SAM is op maat. Leerlingen staan centraal en het onderwijsaanbod stemmen we op hen af. Dankzij onze kleine groepen, extra ondersteuningsactiviteiten en gespecialiseerde leraren kunnen we de leerlingen bieden wat ze nodig hebben. Dit doen we in een rustige, ­overzichtelijke, belangstellende en duidelijke omgeving. Zodat je kind vol vertrouwen naar een passende plek in het voortgezet onderwijs gaat.

Handelings- en opbrengstgericht

Ons onderwijs is handelings- en opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat we rekening houden met de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We stellen haalbare doelen. Onderwijs op maat vraagt om goed onderwijs en een goed klassenmanagement. De opbrengsten van ons onderwijs moeten passen bij de verwachtingen van de mogelijkheden van de leerlingen.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving. Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Sport en bewegen

Leerlingen krijgen twee tot drie keer per week bewegingsonderwijs. Elke paar weken is er thema, zoals zwaaien of duikelen. We besteden veel aandacht aan spel. De lessen worden gegeven door een vakleraar bewegingsonderwijs. Leerlingen van de bovenbouw krijgen ook judoles van een judoleraar. Dit is goed voor hun sociale weerbaarheid en zelfvertrouwen. Ook organiseren we een sportdag voor alle groepen. Deze dag wordt in en rondom de school gehouden. De verschillende leerjaren werken samen in gemixte groepen. Belangrijke kenmerken van de dag zijn fair play en sportplezier.

Playing for Success bij De Graafschap

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Het programma draagt bij aan betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Playing for Success neemt leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school. Tien weken lang doen ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen op.

Gezond eten

Gezond eten is een belangrijk thema. Om kinderen te leren gezonde keuzes te maken, heeft ‘Ik eet het beter’ in samenwerking met het Voedingscentrum verschillende interactieve les­programma’s ontwikkeld. Daarmee ontdekken en ervaren kinderen op de basisschool wat gezonde producten doen voor hun lijf. Zo worden ze zich bewust van wat ze dagelijks eten en drinken en leren op een speelse manier om te kiezen voor gezond. SAM heeft bovendien het vignet Gezonde School.

Cultuur en muziek

Culturele vorming is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Alle groepen krijgen muziekles van een vakleraar muziek. De groepen 1 tot en met 8 hebben elke twee weken een muziekles. Ook kunnen groepen schoolvoorstellingen bezoeken.