Maatwerk

Soms hebben leerlingen een extra steuntje in de rug nodig. Of lopen ze vast op school. Wij helpen hen dan weer op weg. Met speciale aandacht, begeleiding en zorg die bij hen past.

So-sbo groepen

Samen met so Mariëndael hebben we gecombineerde so-sbo groepen. In deze groepen zitten leerlingen van speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in één groep. Hier combineren we het beste van beide werelden. Sommige leerlingen kunnen op bepaalde leergebieden meer of minder ontwikkelen. Deze leerlingen kunnen dan in hun eigen groep de aansluiting vinden die ze nodig hebben. Van daaruit wordt gekeken wat de beste plek voor hen is, het so of sbo.

Arrangementen voor spraaktaalproblematiek

SAM verzorgt logopedische arrangementen voor Kentalis. Kinderen uit het regulier onderwijs met een spraak-taalproblematiek krijgen een arrangement met behandelingen. De logopedist van SAM voert deze behandelingen uit.