Fusie De Onderwijsspecialisten en SBO SAM

De Onderwijsspecialisten gaat met ingang van 1 januari 2018 fuseren met het bestuur van SBO SAM.

​Beide organisaties bieden onderwijs aan leerlingen met specialistische ondersteuningsbehoeften. De fusie is het gevolg van bestuurlijke gesprekken, met als doel het behoud en versterken van specialistische voorzieningen en expertise voor leerlingen in de regio Doetinchem.