Onderwijsprogramma

De leerlingen worden op basis van hun leeftijd ingedeeld in stamgroepen. Bij de leerjaren 1 tot en met 3 kijken we ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en de onderwijsbehoeften. Binnen de groepen zijn er op alle vakgebieden verschillende niveaus. De groepen 4 tot en met 8 zijn niet alleen ingedeeld op leeftijd, maar ook op het niveau van rekenen. Vakken zoals taal, lezen en spelling geven we zoveel mogelijk groepsdoorbroken. Zo sluit de leerstof goed aan bij de mogelijkheden van het kind en kan de leerkracht veel hulp en ondersteuning bieden.  

We brengen maximale ordening en maximaal overzicht in het cognitieve en sociaal-emotioneel leren van elke leerling. Dit doen we met korte, duidelijke en overzichtelijke taken, herhaling in allerlei vormen, zelfstandig werken op leerwerkplekken en het stimuleren van de leerlingen. 

Onderbouw  

In de onderbouw richten we ons vooral op het ontwikkelen van een gezonde basishouding om een actieve leerhouding te ontwikkelen. We creëren een thematische omgeving waarin kinderen hun nieuwsgierigheid kunnen gebruiken om zelfvertrouwen te ontwikkelen en vaardigheden op te doen. Daarbij maken ze keuzes op basis van motivatie. De activiteiten in de onderbouw hebben te maken met de voorwaardelijke vaardigheden. Zelfredzaamheid is daar een belangrijk onderdeel van.  

Bovenbouw  

In de bovenbouw werken we vooral aan het voortgezet taal- en rekenonderwijs. Daarnaast komen alle vakken aan bod, die ook op het rooster van een reguliere basisschool staan, zoals Engels, wereld-oriënterende vakken en techniek. Ook bevorderen we actief het burgerschap en de sociale integratie van onze leerlingen.