Met partners en omgeving

SAM werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan inclusief onderwijs voor elke leerling. We doen dit in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband speciaal onderwijs bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband PO Doetinchem.

Samen zorgen we dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.passendonderwijs.nl.

Mariëndael Doetinchem

We werken intensief samen met school voor speciaal onderwijs Mariëndael Doetinchem. Samen zijn we op weg naar een meer inclusievere samenleving.

Zozijn

Zozijn is een zorginstelling die zorg in de klas biedt in Doetinchem en omgeving. Pedagogisch ondersteuners van Zozijn bieden onze leerlingen Begeleiding in Onderwijs. Zozijn verzorgt ook de gespecialiseerde opvang en begeleiding in vrije tijd bij ons op school. Deze opvang is voor en na schooltijd, in het weekend en tijdens vakanties.

Revalidatiecentrum Klimmendaal

Revalidatiecentrum Klimmendaal zit bij ons in het gebouw. Revalidatiespecialisten geven onder schooltijd revalidatiebehandelingen en trajecten aan alle kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Behandelingen zijn individueel of in groepsverband. Er zijn diverse oefen- en behandelruimten.

Centrum voor Kinderfysiotherapie Doetinchem

Centrum voor Kinderfysiotherapie Doetinchem verzorgt de fysio- en ergotherapie bij ons op school.

Praatmaat Groep Logopedie

Praatmaat Groep verzorgt de eerstelijns logopedie voor leerlingen vanaf leerjaar 5. Logopedisten van de Praatmaat Groep behandelen de kinderen op school.

Kentalis

SAM verzorgt logopedische arrangementen voor Kentalis. Kinderen uit het regulier onderwijs met een spraaktaalproblematiek krijgen een arrangement met behandelingen. De logopedist van SAM voert deze behandelingen uit.

Vrienden van SAM/Mariëndael

De Stichting Vrienden van SAM/Mariëndael wil ervoor zorgen dat kinderen het nog leuker vinden op school en nog meer kunnen genieten. Sommige plannen en projecten kunnen niet door de school zelf gefinancierd worden. Hiervoor zamelen zij extra geld en middelen in. Meer informatie vindt u op www.vriendenvansbosam.nl en op onze website.

Amphion Cultuurbedrijf

Amphion Cultuurbedrijf helpt ons met het inrichten van een rijke leeromgeving op school. Dit doen we op het gebied van dans, muziek, theater, bouwen, knutselen, voorstellingen en toneel

Vrienden van SAM

De Stichting Vrienden van SAM wil ervoor zorgen dat kinderen het nog leuker vinden op school en nog meer kunnen genieten. Sommige plannen en projecten kunnen niet door de school zelf gefinancierd worden. Hiervoor zamelen zij extra geld en middelen in. 

Meer informatie Vrienden van SAM