Met partners en omgeving

SAM werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal (basis) onderwijs, en op welke school in speciaal (basis) onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband PO Doetinchem. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.passendonderwijs.nl.

Samen met Mariendael Doetinchem

We werken intensief samen met school voor speciaal onderwijs Mariëndael Doetinchem. We delen onze locaties en hebben een gezamenlijke onderbouw. Natuurlijk delen we ook onze kennis en ervaring met elkaar. In onze so-sbo groepen zitten leerlingen uit beide scholen in één groep. Van daaruit wordt gekeken wat de beste plek voor hen is. Alles ontwikkelt zich op een natuurlijke manier. Samen zijn we op weg naar een meer inclusieve samenleving.

Samen met Zozijn

Zozijn is een zorginstelling die zorg in de klas biedt in Doetinchem en omgeving. Pedagogisch ondersteuners van Zozijn bieden onze leerlingen Begeleiding in Onderwijs. Zozijn verzorgt ook de gespecialiseerde opvang en begeleiding in vrije tijd bij ons op school. Deze opvang is voor en na schooltijd, in het weekend en tijdens vakanties.

Samen met Klimmendaal

Revalidatiecentrum Klimmendaal zit bij ons in het gebouw. Revalidatiespecialisten geven onder schooltijd revalidatiebehandelingen en trajecten aan alle kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Behandelingen zijn individueel of in groepsverband. Er zijn diverse oefen- en behandelruimten.

Samen met Kinderfysiotherapie Doetinchem

Centrum voor Kinderfysiotherapie Doetinchem verzorgt de fysio- en ergotherapie bij ons op school.

Samen met Praatmaat Groep Logopedie

Praatmaat Groep verzorgt de eerstelijns logopedie voor leerlingen vanaf leerjaar 5. Logopedisten van de Praat-maat Groep behandelen de kinderen op school.

Samen met Kentalis

SAM verzorgt logopedische arrangementen voor Kentalis. Kinderen uit het regulier onderwijs met een spraak-taalproblematiek krijgen een arrangement met behandelingen. De logopedist van SAM voert deze behandelingen uit.

Samen met de Kleurenboom Doetinchem

De kindercoach van Kinderpraktijk de Kleurenboom geeft de training Rots en Water op school.

Samen met Amphion Cultuurbedrijf

Amphion Cultuurbedrijf helpt ons met het inrichten van een rijke leeromgeving op school. Dit doen we op het gebied van dans, muziek, theater, bouwen, knutselen, voorstellingen en toneel.

 

Vrienden van SAM

De Stichting Vrienden van SAM wil ervoor zorgen dat kinderen het nog leuker vinden op school en nog meer kunnen genieten. Sommige plannen en projecten kunnen niet door de school zelf gefinancierd worden. Hiervoor zamelen zij extra geld en middelen in. 

Meer informatie Vrienden van SAM