Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier leest u meer over vervoer naar school en wat te doen als uw kind niet naar school kan.

Stalling

Fietsen horen thuis in de fietsenstalling of de daarvoor bestemde beugels. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.

Vervoer naar school

Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. U kunt vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Gemeentes vergoeden het vervoer bij een minimale woon-school afstand van 6 km. Vanaf leerjaar 7 wordt het gestimuleerd dat uw kind zelfstandig naar school gaat.

Te laat

Komt uw kind vaak te laat op school, dan nemen we contact met u op. Komt uw kind vaker te laat, dan heeft dit consequenties.

Ziek en beter melden

Kan uw kind niet naar school komen? Meld dit dan tussen 8 en 8.30 uur via telefoonnummer: Locatie Boddens Hosangstraat: 0314 – 36 48 05 Locatie Van Limburg Stirumlaan: 0314 – 34 19 16

Geef het ook door aan het de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist. Fijn als u de dag vóórdat uw kind naar school komt ook weer even belt. Goed om te weten: als uw kind op school ziek wordt, nemen we contact met u op voordat uw kind naar huis gaat.

Thuisblijven

Is uw kind lang of vaak ziek? Dan neemt de teamleider/directeur of maatschappelijk werker contact op. Samen zoeken we naar een oplossing zodat de leerachterstand niet te groot word. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding.

Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we spijbelen en we zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.