Om te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Doen jullie dat zelf?

Sportkleding

Voor het bewegingsonderwijs heeft uw kind passende sportkleding nodig. Aan het begin van het schooljaar hoort u wat uw kind mee moet nemen.

Medicijnen

Als uw kind tijdens schooltijd medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook als de medicatie stopt of verandert horen we het graag. We kunnen ook helpen de medicatie toe te dienen. Dit doen we alleen met schriftelijke toestemming van ouders. We werken volgens het protocol medicijngebruik en doktersvoorschrift. Het medicijnprotocol kunt u opvragen bij de directie.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als uw kind schade veroorzaakt bij een ander, kunnen de kosten hoog oplopen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Sluit daarom een aansprakelijkheidsverzekering af voor uw kind. Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin? Dan is uw kind vaak vanaf de geboorte automatisch meeverzekerd.

Vrijwillige ouderbijdrage

We vinden het prettig als ouders jaarlijks € 25 betalen voor feesten en speciale activiteiten. Zo doen we het samen! Kunt of wilt u deze bedragen niet betalen? Geen zorgen, uw kind doet gewoon mee en merkt daar niets van. Als school doen we mee met het meedoen-arrangement van de omliggende gemeentes. De ouderbijdrage is vrijwillig. De school beheert de bijdragen. In ons financieel jaarverslag staat waaraan het geld is uitgegeven.