Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. En daarom houden we ons samen aan de volgende afspraken.

Bibliotheek

Beide locaties van SAM hebben een eigen bibliotheek. De bibliotheek wordt onderhouden door een vrijwilliger. Samen met hulpouders zorgt de vrijwilliger ook voor de activiteiten van de bibliotheek. Elke groepsleraar kan met zijn groep de bibliotheek in Doetinchem bezoeken.

Calamiteiten

Ieder jaar oefenen we met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. Zodat iedereen zo goed mogelijk weet wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we het van tevoren aan, maar niet altijd.

Eten en drinken

Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school. In de ochtend houden we een fruitpauze. Leerlingen eten hun lunch in het eigen klaslokaal.

Verzekering

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Je kind is als inzittende dan meeverzekerd. Tot slot keert onze ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons staan uit en worden ingeleverd bij de leraar.

Rookvrije school

Op onze school is roken altijd verboden. Dit verbod geldt binnen én buiten. Leerlingen mogen dus ook niet roken op het plein. Doen ze dit wel? Dan nemen we maatregelen.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk door een van onze medewerkers is ontstaan. Dus geen verloren spullen, en ook geen telefoons of brillen die kapot zijn gevallen.