Ziekmelding

Als uw kind niet op school kan zijn wegens ziekte, artsenbezoek of een andere reden, geeft u dit dan telefonisch door. Bij voorkeur ‘s morgens tussen 08.00 uur en 8.30 uur.

  • Locatie van Limburg Stirumlaan: 0314 - 34 19 16
  • Locatie Boddens Hosangstraat: 0314 - 36 48 05

Bijzonder verlof

Alleen bij uitzondering kan een leerling bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen moet u het verzuim schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Een formulier voor verlofaanvraag is verkrijgbaar bij de administratie. U kunt het formulier ook hier downloaden:

Aanvraagformulier verlof